TheGridNet
The Ottawa Grid Ottawa

Ottawa
สภาพอากาศ

51º
ฟ้าโปร่ง
ฟ้าโปร่ง
เวลาท้องถิ่น: 02:44am | มิ.ย. 04, 2023
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
ข่าว เรดาร์ตรวจอากาศ
More news

Ottawa เรดาร์ตรวจอากาศ

Ottawa, CA

51º
Feels like 48º. ฟ้าโปร่ง. weather_wind_speed_gentle_breeze
  • 8 mph E
  • 1022hPa
  • Humidity: 47%
  • Visibility: 10.00km

Ottawa พยากรณ์อากาศ


สภาพอากาศ 10 วัน

เมฆ วันอาทิตย์
04
มิถุนายน
69º    43º ฟ้าโปร่ง
11 mph
เมฆ: 0%, 1020
เมฆ วันจันทร์
05
มิถุนายน
71º    47º ฝนตกปานกลาง
14 mph
เมฆ: 83%, 1011
เมฆ วันอังคาร
06
มิถุนายน
56º    50º ฝนตกปานกลาง
14 mph
เมฆ: 100%, 1007
เมฆ วันพุธ
07
มิถุนายน
58º    52º ฝนตกเล็กน้อย
13 mph
เมฆ: 100%, 1005
เมฆ วันพฤหัสบดี
08
มิถุนายน
61º    49º ฝนตกเล็กน้อย
6 mph
เมฆ: 99%, 1009
เมฆ วันศุกร์
09
มิถุนายน
62º    45º ฝนตกเล็กน้อย
6 mph
เมฆ: 96%, 1009
เมฆ วันเสาร์
10
มิถุนายน
70º    52º ฝนตกเล็กน้อย
4 mph
เมฆ: 80%, 1010
เมฆ วันอาทิตย์
11
มิถุนายน
72º    55º ฝนตกเล็กน้อย
6 mph
เมฆ: 94%, 1011
เมฆ วันจันทร์
12
มิถุนายน
72º    55º ฝนตกเล็กน้อย
11 mph
เมฆ: 100%, 1008
เมฆ วันอังคาร
13
มิถุนายน
68º    56º ฝนตกเล็กน้อย
8 mph
เมฆ: 100%, 1009

พยากรณ์อากาศรายวันและพยากรณ์อากาศ Ottawa

สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใน Ottawa

วันอาทิตย์, มิถุนายน 04 2023 ในวันนี้
ฟ้าโปร่ง 5:00 am 43º ฟ้าโปร่ง
9 mph เมฆ: clear sky% 1023 hPa
ฟ้าโปร่ง 8:00 am 53º ฟ้าโปร่ง
13 mph เมฆ: clear sky% 1023 hPa
ฟ้าโปร่ง 11:00 am 63º ฟ้าโปร่ง
25 mph เมฆ: clear sky% 1022 hPa
ฟ้าโปร่ง 2:00 pm 69º ฟ้าโปร่ง
22 mph เมฆ: clear sky% 1019 hPa
ฟ้าโปร่ง 5:00 pm 66º ฟ้าโปร่ง
25 mph เมฆ: clear sky% 1018 hPa
เมฆกระจายร้อยละ 25-50 8:00 pm 58º เมฆกระจายร้อยละ 25-50
13 mph เมฆ: scattered clouds% 1018 hPa
เมฆเคลื่อนผ่าน: 51-84% 11:00 pm 49º เมฆเคลื่อนผ่าน: 51-84%
4 mph เมฆ: broken clouds% 1018 hPa
วันจันทร์, มิถุนายน 05 2023
เมฆเคลื่อนผ่าน: 51-84% 2:00 am 48º เมฆเคลื่อนผ่าน: 51-84%
4 mph เมฆ: broken clouds% 1017 hPa
เมฆมืดครึ้ม: 85-100% 5:00 am 47º เมฆมืดครึ้ม: 85-100%
4 mph เมฆ: overcast clouds% 1015 hPa
เมฆมืดครึ้ม: 85-100% 8:00 am 55º เมฆมืดครึ้ม: 85-100%
9 mph เมฆ: overcast clouds% 1015 hPa
เมฆเคลื่อนผ่าน: 51-84% 11:00 am 65º เมฆเคลื่อนผ่าน: 51-84%
7 mph เมฆ: broken clouds% 1012 hPa
เมฆเคลื่อนผ่าน: 51-84% 2:00 pm 71º เมฆเคลื่อนผ่าน: 51-84%
11 mph เมฆ: broken clouds% 1010 hPa

จัดทำแผนภูมิสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศ Ottawa